In het Van Heeckerenhuis, van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar maakt de UVV gebruik van een eigen zaal. In deze zaal vinden de activiteiten van de sociëteit plaats. Voor het lidmaatschap van de sociëteit vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50 per jaar. De sociëteit van de UVV biedt dagelijks activiteiten voor Wassenaarse ouderen.
  Dinsdagmorgen 10.00 - 11.00 uur: gymnastiek voor ouderen
  Dinsdagmiddag 13.30 - 16.00 uur: schilder- en tekenclub
  Dinsdagavond 19.30 - 21.15 "Onze club" voor verstandelijk gehandicapten
  Donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur bloemschikken
  Vrijdagmiddag (1ste en 3de van de maand) in de Rode Kruiszaal: dansen voor 60+
  Vrijdagavond 19.30 - 21.00 kaartclub Jeroen

  Er is tevens gymnastiek voor ouderen in de wijk Kerkehout in het wijkcentrum en wel op Maandagmorgen van 10.15 - 11.00 en van 11.00 - 11.45 uur


  Hiernaast zijn er verschillende projecten die door UVV-medewerk(st)ers worden geleid:

  Bibiotheek Sofiekehuis
  De boekenuitleen in het Sofieke verzorgingshuis wordt verzorgd door UVV-ers.

  Gastvrouw verzorgings- en verpleeghuis "Van Ommerenpark"
  Hier zijn UVV-ers werkzaam als gastvrouw voor sociaal contact, koffie en thee schenken en dergelijke.

  Kledingbeurs
  Twee maal per jaar organiseert de UVV een kledingbeurs in het Van Heeckerenhuis. Dit succesvolle gebeuren wordt tevoren in De Wassenaarder aangekondigd. (zie ook pagina Kledingbeurs)