Als vrijwilligers zich zorgen maken

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden?

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 juli 2013 van kracht. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden?

In 4 pagina’s wordt de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd. De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een aandachtsfunctionaris vaststelt. De folder geeft het bestuur hiervoor informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Lees meer; www.movisie.nl/publicaties/vrijwilligers-zich-zorgen-maken

Please follow and like us:

Laat een reactie achter