VOG niet door Tweede Kamer ……

Kamer ziet af van Verklaring Omtrent Gedrag

Het plan om zorgaanbieders te verplichten voor alle nieuwe zorgmedewerkers in de zorg een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen is van tafel. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten tijdens de behandeling van de Wet Kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz).

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zorgaanbieders moeten beschikken over een VOG voor hun medewerkers. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich donderdag uitgesproken voor het voorstel van Kees van der Staaij (SGP) om de verplichting van een VOG te laten vervallen. Hiervoor in de plaats gaat minister Schippers gaat bepalen in welke situaties zorgaanbieders wel in het bezit van eeh VOG moeten zijn. Dit maakt maatwerk mogelijk, stelt de SGP. Bovendien zou een algemene verplichting volgens de Tweede Kamer hoge kosten en administratieve lasten met zich meebrengen, terwijl dit niet in alle gevallen opweegt tegen het daarmee te dienen belang van goede zorgverlening.

Ernstig disfunctioneren
De Tweede Kamer heeft donderdag ook ingestemd met een ander amendement van Van der Staaij. De minister gaat bepalen onder welke voorwaarden een nieuwe werkgever bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag informeren of een sollicitant in het verleden ernstig gedisfunctioneerd heeft. Als een zorgaanbieder via deze weg te weten komt dat iemand in het verleden ernstig heeft gedisfunctioneerd, dan kan deze adequate begeleiding en toezicht voor deze medewerker regelen, of besluiten geen arbeidsverhouding aan te gaan.

Overgenomen uit Skipr.

Please follow and like us:

Laat een reactie achter