Nieuwe eisen aan ANBI's per 1/1/2014.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI  op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

• de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

• het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

• het post- of bezoekadres van de instelling

• een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

• de hoofdlijnen van het beleidsplan

• de functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

• de namen van de bestuurders

• het beloningsbeleid

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.

• een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

• een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

 

130720 – ANBI -belastingdienst

Please follow and like us:

2 Comments

  1. Wil Verweij op 18 november 2013 om 10:11

    Voor de nieuwe ANBI aanvraag moet er een jaarplan worden ingeleverd. Is dit alleen voor UVV Nederland, of moeten alle afdelingen afzonderlijk een plan indienen?

    • Tom de Graaff op 22 november 2013 om 10:48

      Goede morgen Wil, de eisen van de belastingdienst t.a.v de ANBI vermeldingen gelden voor elke rechtspersoon afzonderlijk. Ze moeten dus ALLEMAAL een begroting, beleidsplan etc publiceren. Er is alleen enige vrijheid over de plaats waar dit plaatsvindt.

Laat een reactie achter