Opname U staat er niet alleen voor

kopje koffieUVV Nieuwegein start een nieuw project met de titel ‘Opname, u staat er niet alleen voor’ Het project is bedoeld voor mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis en de voorbereidingen niet meer zelf aankunnen. Bijvoorbeeld mensen met een bescheiden netwerk en afnemende zelfredzaamheid en die behoefte hebben aan hulp en aandacht bij een opname. Het project is genomineerd voor de Kroonappels van het de Oranje Fonds en won de prijs van het Charlotte s’Jacob Fonds voor het meest vernieuwende project.

Veel regelen bij een ziekenhuisopname

Vanaf haar bestaan is UVV Nieuwegein actief in de ouderenzorg. De organisatie biedt daarnaast culturele activiteiten en verricht vrijwilligerswerk in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Juist door haar contacten met het ziekenhuis en de thuiszorgorganisatie VitrasCMD werd zichtbaar dat een naar verwachting groeiend aantal mensen niet in staat is alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen bij een ziekenhuisopname. “Een ziekenhuisopname is al ingrijpend genoeg. Als er dan ook veel geregeld moet worden is dat soms moeilijk te overzien” vertelt Willy Bakker, voorzitter UVV Nieuwegein. “Vooral als de partner ook verzorging nodig heeft worden opnames onnodig lang uitgesteld. De vrijwilliger zoekt nu samen naar oplossingen, waardoor een opname zorgeloos kan verlopen”.

Enthousiast

Ook de vrijwilligers van UVV Nieuwegein zijn enthousiast over deze zinvolle en unieke dienstverlening. Gerrit jan de Bruin is als coördinator bij het project betrokken. “Het is belangrijk als vrijwilligersorganisatie nieuwe behoeften te signaleren en daarop in te spelen”. Janine de Vendt is een van de vrijwilligers die in het project gaat meedraaien. “Ik ben sinds 2007 vrijwilliger, ik heb ervaring met vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Mensen liggen daar om aan te sterken en hebben behoefte aan een praatje, vriendschappelijk contact. Ik help ook vaak mijn buurvrouw als zij even omhoog zit. Het is een taak die mij ligt en het nieuwe project lijkt mij interessant. We houden afstand van verzorging en medicatie, dat doet de thuiszorg. Het gaat erom goed te luisteren, mee te denken en oplossingen te bieden”.

Adequate doorverwijzing

In de voorbereiding van ‘Opname, u staat er niet alleen voor’ zijn gesprekken gevoerd met het st. Antoniusziekenhuis en met de thuiszorgorganisatie VitrasCMD. Doel van deze samenwerking is dat medewerkers van de thuiszorgorganisatie en van het ziekenhuis cliënten/patiënten kunnen wijzen op de hulp bij opname en thuiskomst. Huisartsen zijn over het project geïnformeerd. ‘ Opname, u staat er niet alleen voor’ is niet bedoeld als vervanging van professionele hulp maar biedt (extra) ondersteuning en aandacht bij een opname.

Voorbereiden van de opname

‘Opname, u staat er niet alleen voor’ is een traject van een week voor de opname en maximaal vier weken na thuiskomst. Wanneer duidelijk wordt dat er sprake is van een ziekenhuisopname en de voorbereiding aandacht vraagt bezoekt een vrijwilliger van het project de cliënt en bespreekt welke hulp bij opname en thuiskomst noodzakelijk is. Gezamenlijk wordt een oplossing gezocht als een partner verzorging nodig heeft of niet alleen thuis kan blijven. Ook bij de voorbereiding naar de opname kan een helpende hand worden toegestoken en de vrijwilliger kan de cliënt naar het ziekenhuis begeleiden.

Opname en thuiskomst

Tijdens de opname wordt contact onderhouden. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele huisdieren, de post wordt gesorteerd en desgewenst doorgestuurd, planten worden verzorgd. Als duidelijk is dat de datum van ontslag uit het ziekenhuis nadert wordt de thuiskomst voorbereid. Na thuiskomst kan hulp geboden worden bij onder meer boodschappen doen en koken.

Nazorg

De ondersteuning is erop gericht dat de cliënt – al dan niet samen met professionele hulp – na maximaal vier weken weer zelf haar of zijn eigen huishouding kan voeren.

Zo nodig regelen professionele hulpverleners en/of vrijwilligers van vriendschappelijk huisbezoek van de UVV verdere hulp.

 

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter