Het jaarverslag van 2012

In het jaarverslag 2012 van de Unie Van Vrijwilligers Nederland leest u over de activiteiten die het jaar 2012 tot een succes hebben gemaakt. Om vrijwilligers te binden heeft de UVV de afgelopen jaren de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd. Er is o.a. ingezet op betere begeleiding, waardering en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Daarnaast is er veel aandacht voor het inspelen op de actualiteit. De toenemende vergrijzing, de kabinetsplannen om ouderen langer in hun eigen woonomgeving te laten verblijven, de ingrepen die op stapel staan in de AWBZ/Wmo maken de uitspraak waar: De UVV is nù meer nodig dan ooit!!

In het jaarverslag leest u de kerncijfers, voorbeelden van vernieuwende initiatieven van verschillende UVV afdelingen en een inschatting van de maatschappelijke bijdrage van UVV Nederland.Op jaarbasis genereert elke UVV-vrijwilliger gemiddeld € 2.467,- aan maatschappelijke bijdrage. Het aantal vrijwilligers op 31 december 2012 was 11.000. Daarmee bedroeg de Maatschappelijke bijdrage in 2012 ca:
€ 27.000.000,- (ca € 27 miljoen )

Opvallende initiatieven waren onder andere:

  • UVV Haarlem met het vernieuwende project Co-patiënt waarin oncologische patiënten gedurende een half jaar kunnen beschikken over een zgn. co-patiënt voor begeleiding bij gesprek met en bezoek aan zorgverleners. Hiervoor zijn in samenwerking met het Kennemer Gasthuis 20 vrijwilligers geworven.
  • UVV Rotterdam met het project Samen op Weg waarbij vrijwilligers tijdelijke begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die weer actief aan het leven willen deelnemen of moeten wennen aan een nieuwe leefsituatie.
  • UVV Goeree-Overflakkee en UVV Goes met het duo-fietsproject en UVV Goes aanvullend met het vervoersproject van-en naar dagbehandeling.
  • UVV Nieuwegein met het behalen van het NOV-kwaliteitscertificaat Goed Geregeld.
  • UVV Albrandswaard met het Kennel project waarin vrijwilligers zorgen voor dieren van opgenomen patiënten die zijn opgenomen in het Delta Psychiatrisch Centrum.
  • UVV Zoetermeer met een vernieuwend project Uw Verhaal Verteld, met inmiddels 18 schrijvers/sters. Voorts een nieuw project rolstoelwandelen.
  • UVV Zwijndrecht met het nieuwe project KSW/Zorghotel waarbij vrijwilligers ontbijt, lunch, avondeten regelen en bewoners naar activiteiten worden gebracht.
  • UVV Hoorn met twee nieuwe proefprojecten Spoedeisende Hulp en Poli Oncologie.

Lees het hele jaarverslag om meer te weten te komen over deze en andere initiatieven!

131105 – Jaarverslag UVV Nederland 2012

Please follow and like us:

Laat een reactie achter