UVV Rotterdam versterkt zelfredzaamheid met project Samen op weg

UVV Rotterdam wil door het project Samen op Weg bereiken dat thuiswonende hulpvragers met een lichte of matige beperking meer sociale steun krijgen zodat hun zelfredzaamheid en participatie bevorderd wordt en/of sociaal isolement voorkomen wordt. Het project Samen op Weg is gericht op hulpvragers thuis in Rotterdam met een lichte handicap of matige beperking die door omstandigheden (bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis of na overlijden partner) tijdelijke gerichte ondersteuning van een vrijwilliger kunnen gebruiken.

Het project
Het project Samen op Weg biedt tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan mensen die graag weer actief aan het leven willen deelnemen. Het project Samen op Weg wordt gecoördineerd door een Consulent Huisbezoek. Samen met de Consulent Huisbezoek en de vrijwilliger bekijkt de hulpvrager welke activiteiten aansluiten en samen bezocht kunnen worden. Door samen op pad te gaan worden drempels weggenomen en het sociale netwerk versterkt. De contactperiode duurt maximaal 6 maanden en het contact wordt gefaseerd afgebouwd.

Kortdurende ondersteuning
Doordat de contacten tussen de vrijwilliger en de hulpvrager kortdurend zijn, wordt de vrijwilliger minimaal ieder half jaar aan een nieuw te bezoeken hulpvrager gekoppeld. De vrijwilligers die voor Samen op Weg kiezen, zullen dit als een belangrijk argument in hun keuze meenemen. Hierdoor wordt deze groep vrijwilligers aan UVV gebonden. Ook kan UVV inspelen op de groeiende maatschappelijke behoefte onder (potentiële) vrijwilligers om zich voor kortere periodes te binden.

Volwaardig lid van samenleving
UVV verwacht door het bieden van kortdurende gerichte ondersteuning dat hulpvragers direct geholpen worden. Door een kortdurend steuntje in de rug kunnen er langdurige contacten ontstaan, waardoor de hulpvrager participeert in de samenleving en daardoor niet in een sociaal isolement terecht komt. Samen op Weg draagt er aan bij dat kwetsbare mensen weer eigen regie over hun leven krijgen, zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en een volwaardig lid van de samenleving zijn.

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter