Behoefte aan sociale contacten is groot

Behoefte aan sociale contacten is groot

Dat is de conclusie van een digitale raadpleging die vorig najaar in opdracht van verschillende cliëntenorganisaties werd gehouden. Deze raadpleging richtte zich op mensen met een beperking en hun mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met de decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg. De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Hun aanbeveling aan het ministerie van VWS: richt de aandacht op het stimuleren van sociale contacten en de steun aan mantelzorgers. Meer dan 20% van de mensen met een beperking kan geen oplossing vinden voor het gebrek aan sociale contacten.

De Unie van Vrijwilligers speelt als vrijwilligersorganisatie juist in op deze behoefte aan menselijk contact. Dit als aanvulling op de professionele zorg. Door de bezuinigingen in de zorg kan op dit vlak door professionals steeds minder worden geboden. Het AVI cliënten onderzoek onderschrijft opnieuw nut en noodzaak van ons werk. Het uitgangspunt van het regeringsbeleid bij de decentralisatie van de AWBZ is dat mensen zelf meer gaan organiseren in het eigen netwerk. Dit blijkt voor veel mensen met een beperking niet realiseerbaar. Het gebrek aan een sociaal netwerk is een belangrijk knelpunt.

De aanbevelingen uit het rapport op lokaal niveau zijn:

Overschat de mogelijkheden voor oplossingen in eigen kring niet

Wees erop alert dat:

 • een groot deel van de mensen niet om hulp durft te vragen als dat nodig is;
 • niet iedereen beschikt over een netwerk;
 • mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische/psychiatrische problematiek het meest kwetsbaar zijn op bovenstaande punten;
 • de mantelzorg niet overbelast wordt.

Stimuleer sociale contacten

 • Het hebben van sociale contacten voorkomt eenzaamheid en biedt mensen een netwerk.
 • Stimuleer mensen om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Differentieer hierbij naar verschillende doelgroepen.

Zorg dat dagbesteding afgestemd is op de persoon

 • De tevredenheid van mensen over passende dagbesteding wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag of de invulling hiervan aansluit bij de wensen en beperkingen van de persoon zelf.
 • Zorg dat een dagbestedingsarrangement in samenspraak met mensen tot stand komt en aansluit bij de wensen, mogelijkheden en beperking van mensen.
 • Zorg dat dagbesteding bijdraagt aan de kansen op ontplooiing, vrijwilligerswerk en (betaald) werk.

Zet vrijwilligers in die mensen ondersteunen bij het regelen van financiële administratie

 • Vanwege toenemende regelgeving en schuldenproblematiek neemt het aantal personen dat te maken krijgt met ondersteuning bij het regelen van geldzaken verder toe. Van belang is dat in de gemeente aandacht is voor vrijwilligers die mensen ondersteunen bij de financiële administratie om hiermee professionele bewindvoering voor een aantal mensen te voorkomen.

kopje koffie

 

 

 

Please follow and like us:

2 Comments

 1. conny snoek op 13 februari 2014 om 23:20

  hallo,
  wij zijn op zoek naar gezelschap voor onze moeder die woont alleen zelfstandig in Ommoord-
  Rotterdam , maar ook voor onze vader die woont alleen in Zevenhuizen. Kan ik dat hier opgeven?
  Hoor/lees het graag.

  Vriendelijke groet,
  Conny Snoek

  • Sonia Sjollema op 25 maart 2014 om 08:47

   Het beste kunt u met individuele hulpvragen contact opnemen met de lokale UVV-afdeling. Kijk op de website onder contact – en klik dan op “UVV bij u in de buurt”.

Laat een reactie achter