Hoe buurtkracht werkt in ….

Hoe buurtkracht werkt in…

De verhoudingen tussen overheid en burger zijn sterk aan het veranderen. Actief burgerschap, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, terugtredende overheid, decentralisaties, Welzijn Nieuwe Stijl. De burger is niet langer alleen ‘consument’, maar nu ook facilitator, producent en beheerder. In 2012 startte Movisie het project buurt- en dorpskracht. Hoe verloopt het proces als alle partijen in het sociale domein veranderen – zowel bij de overheid als de instellingen met een welzijnsfuncties? In – de inmiddels vierde versie van – het e-boek Stappen in Buurt- en dorpskracht wordt het proces van 10 lokale praktijkvoorbeelden die met deze vraag bezig zijn, beschreven

Afbeelding bij Hoe buurtkracht werkt in...

Buurtkracht in Witteveen

In Witteveen is met vereende krachten ervoor gezorgd dat voormalig schoolgebouw ‘De Tille’ inmiddels meer is dan alleen een dorpshuis en een peuterschool. Ook de fysiotherapeut, een sportschool en een centrum voor kinderen met ADHD huist nu in ‘De Tille’. Werkgroep Nieuw Grijs heeft als doel het vergrijzende dorp ‘toekomstproof’ te maken. De behoeften en talenten van 60-plussers worden geïnventariseerd. Er wordt verder gedacht dan alleen het uitsturen van een enquête om 60-plussers hun vragen en wensen kenbaar te laten maken over wonen, zorg en voorzieningen. De succesvolle ‘Aan Tafel-gesprekken’ heeft de helft van de 60-plussers bij elkaar gebracht Er is een goede samenwerking met welzijn en de gemeente.

Moet dat nou?

‘Kunnen we de kosten van deze gemeenschappelijke ruimte delen en dan een buurtfirma oprichten waar bedrijvigheid hand in hand gaat met sociale contacten?’ In de Hoofddorpse garagebox, waar vrouwen bij elkaar komen, is behoefte aan plek in de buurt waar de veelal allochtone vrouwen zich kunnen ontwikkelen. Een stichting wordt daarvoor opgericht. De eerste reactie van de vrouwen is kritisch: ‘Moet het nou? Waarom een stichting oprichten, dat gaat veel tijd en energie kosten. We moeten dan meer investeren in de organisatie dan in de inhoud, waar het om draait. En bovendien hebben we geen kennis hiervan.’ In hoofdstuk drie van het e-boek leest u hoe de buurtfirma inmiddels op weg is naar een financieel zelfstandig burgerinitiatief.

Dynamisch e-boek

Het e-boek Stappen in buurt- en dorpskracht groeit mee met de bevindingen van de lokale praktijken. Telkens als er nieuwe informatie over een project te melden is, voegen we deze toe aan het e-boek en verschijnt er een nieuwe versie. De vierde versie van het e-boek ‘Stappen in buurt- en dorpskracht’ beschrijft de volgende lokale projecten:

  1. Levend en jong in Witteveen
  2. Buurtfirma in Hoofddorp
  3. Leefbaar Someren-Noord
  4. Dorpssteunpunt in Heusden
  5. Buurtsuper in Holwierde
  6. Bewonersbetrokkenheid in Zierikzee
  7. Krajicek playgrounds als buurtkracht in Rotterdam en Den Haag
  8. Financieel zelfstandig multicultureeel ontmoetingscentrum in Den Haag
  9. Wijkcentrum het Klokhuis in zelfbeheer van bewoners
  10. Boxtels buurthuis door burger en kunstenaar

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter