Nationale Zorgvernieuwingsprijs – Zorgen voor elkaar

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2014 (voor een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg) heeft als thema: Zorgen voor elkaar.

Heb je een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg? Stuur dat idee dan in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Wie wint krijgt € 75.000 om zijn idee uit te voeren. Bovendien krijgen alle kanshebbers hulp om hun idee uit te werken en gefinancierd te krijgen. Stuur je idee in vóór 22 april 2014 via http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/

Waarom? 3,5 miljoen volwassenen dragen in ons land de zorg voor een ander. Nog eens 420.000 vrijwilligers zijn actief in de zorg. Zonder hun inzet zouden we in de zorg handen tekort komen. Alles wijst erop dat de vraag naar mantelzorg en vrijwilligerszorg de komende jaren fors zal toenemen. We staan voor de maatschappelijke uitdaging om nieuwe concepten van mantelzorg en vrijwilligerszorg te bedenken. Want met alleen de huidige aanpakken gaan we het op de langere termijn niet redden in de zorg voor elkaar.

De opdracht Kom met een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg. Elk idee is welkom, zolang het maar vernieuwend is en mensen (beter) in staat stelt om zorg te dragen voor elkaar. Bijvoorbeeld nieuwe manieren om mantelzorgers te ontlasten. Oplossingen die de combinatie van werk en zorg beter mogelijk maken. Manieren om in de buurt meer helpende handen te vinden.  Het idee mag bedoeld zijn voor mensen die thuis zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die binnen een zorginstelling verblijven. Ook zijn ideeën welkom voor nieuwe vormen van respijtzorg en manieren om de betaalde en informele zorg beter te laten samenwerken.Voorbeelden van ideeën uit de afgelopen jaren vind je hier.

035e1dc618

Waarop letten? Het gaat om nieuwe vormen van mantelzorg of vrijwilligerszorg. Dat vraagt om een frisse, vernieuwende blik. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een nieuwe aanpak. Of van een bestaande methode die juist nog niet is uitgeprobeerd bij een bepaalde doelgroep of setting. We zijn ook benieuwd naar oplossingen die belemmeringen wegnemen. Stuur liever geen puur technologische oplossingen in; er zijn er al veel ontwikkeld de afgelopen jaren. Wat wél kan, is vernieuwende ideeën insturen waarin bestaande of veelbelovende technologische oplossingen optimaal worden benut.

De prijs Als winnaar van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs krijg je € 75.000 om je idee uit te voeren. We helpen ook de andere kanshebbers verder. Zij krijgen tips in het Zorgvernieuwingsatelier om hun idee verder uit te werken en we brengen ze op het spoor van mogelijke financiers.

Voor wie? Iedereen kan insturen. Patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zorgvernieuwers. Zolang er maar een organisatie is die je idee (mee) uitvoert.

 

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter