Bezoek aan onze beschermvrouwe, Prinses Margriet

Op 14 april jl. hebben Gery Molenaar en Tom de Graaff, voorzitter resp. secretaris van UVV Nederland een bezoek  gebracht aan onze beschermvrouwe, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet.
De prinses was zeer goed ingevoerd in de problematieken binnen de huidige –grote- vrijwilligers organisaties en zeker in die van UVV Nederland. Zij besprak met ons de voornemens zoals wij die in ons visieplan “Aandacht voor Elkaar” hebben verwoord. De verschuiving van werken in een intramurale naar een extramurale setting was voor haar heel herkenbaar en zij steunde ons in ons streven om daar met de afdelingen naar toe te werken. Ook in haar optiek worden vormen van maatjes projecten en vriendschappelijk contact  steeds belangrijker. Zij deelde onze mening, dat UVV afdelingen nadrukkelijk(er) een rol moeten gaan spelen bij de verdeling van financiële middelen en werk, nu er zoveel extra taken richting gemeenten gaan. Voorts vond de prinses het belangrijk dat UVV vrijwilligers zich onderscheiden, op het gebied van kennis en opleiding maar ook door zichtbare uitingen als een badge of herkenbare kleding.

m

Ons voornemen om weer landelijke themadagen in te stellen vond de prinses een verrijking voor de vrijwilligers. Zeker als er sprekers gevonden kunnen worden die kunnen vertellen over –voor iedereen – verrassende thema’s die niet speciaal raken aan vrijwilligers of aan zorg en welzijn. 
Tot slot was het heel plezierig van haar te mogen vernemen dat zij graag bereid is om als eregaste aanwezig te zijn bij de viering van ons 70-jarig jubileum in 2015

.

Please follow and like us:

Laat een reactie achter