Resultaten enquête PR en communicatie

Resultaten enquête PR en communicatie

In april en mei 2014 is een enquête gehouden onder de UVV afdelingen over het onderwerp PR en communicatie. Een groot deel van de afdelingen is telefonisch geïnterviewd aan de hand van een standaard vragenlijst. Belangrijkste vragen: Welke PR-middelen zetten afdelingen in? Hoe ervaren de afdelingen de interne communicatie via elektronische nieuwsbrief en website van UVV Nederland? En welke verwachtingen heeft men van een mogelijke PR-workshop?Gesloten vragen gaven kwantitatieve informatie, de gesprekken boden de nodige diepgang en achtergrond. De enquête heeft veel nuttige input gegeven voor de workshop die op 30 september georganiseerd wordt.

Resultaten in hoofdlijnen

De resultaten van de enquête tonen in de eerste plaats de diversiteit van afdelingen, activiteiten en projecten. Afdelingen in kleinere en hechtere gemeenschappen hebben vooral baat bij een goede reputatie, goede persoonlijke netwerken en mond tot mond reclame. Grotere afdelingen gebruiken meer digitale communicatie ook bij werving van vrijwilligers. Alle afdelingen doen veel op het terrein van waardering en binding van vrijwilligers. Veel genoemd zijneen jaarlijks gezamenlijk uitje, een nieuwjaarsreceptie en een jaarvergaderingen met hapje en drankje en een informeel programma. Afdelingen die werkzaam zijn in zorginstellingen ervaren vaak een goede samenwerking. De instelling biedt bijvoorbeeld ruimte en catering bij de organisatie van bijeenkomsten.  Er wordt nog veel via papier gecommuniceerd, maar digitale communicatie neemt in belang toe.  Veel afdelingen (ongeveer 50%) geven aan PR actiever in te willen zetten. Voor een workshop over PR bestaat bij 43% van de afdelingen interesse.

Bekijk hier het complete verslag van de enquête: UVV enquete PR nieuwsbrief.def.

Please follow and like us:

Laat een reactie achter