UVV Amsterdam op talentenbeurs

Op 27 maart van 9.30 tot 13.00 uur was de Unie van Vrijwilligers Amsterdam aanwezig op de Talentenbeurs 2014 die voor de tweede keer werd georganiseerd.

De UVV Amsterdam werd op de beurs in het Buurthuis De Havelaar Amsterdam West vertegenwoordigd door 3 vrijwilligers werkzaam bij de afd. Vriendschappelijk Huisbezoek VH en een assistent PR.

Er waren ruim 50 Amsterdamse organisaties opgegeven die op zoek zijn naar vrijwilligers, een tiental organisaties en bedrijven die werk, coaching en stageplekken aanbieden en acht organisaties die scholing en training aanboden. Naast de diverse welzijnsorganisaties waren ook de HEMA en AH met een informatiestand aanwezig. Er hebben zich meer dan honderd talentvolle mensen ingeschreven. Een goed resultaat voor een nog jonge, 2 jaar oude, beurs in deze buurt. Veel mensen hadden belangstelling voor vrijwilligerswerk, betaald werk en andere activiteiten die kunnen helpen bij hun participatie.

De Talentenbeurs is gericht op directe matches in Amsterdam. De doelgroep bestaat uit mensen met en zonder uitkering op zoek naar manieren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar, zeker ook voor mensen die met plezier een steentje willen bijdragen aan de samenleving in hun eigen stad!

Voor de UVV Amsterdam was het goed mogelijk de openstaande vacatures voor de functies van cliëntbezoekers/begeleiders voor het project Vriendschappelijk Huisbezoek, vrijwilligers voor het project Ondersteuning bij Ontslag uit het ziekenhuis en vrijwilligers voor divers ziekenhuiswerk goed onder de aandacht brengen en zichzelf te presenteren.

Er is een tiental matches met aanwezige geïnteresseerde bezoekers gemaakt. Daarnaast is er veel informatie in de vorm van flyers en folders en visitekaartjes verstrekt.

Talenten

Please follow and like us:

Laat een reactie achter