Stop! Grenzen in de informele zorg

Door de groeiende vraag naar vrijwilligers in zorg en welzijn komen er complexere vragen op gemeenten, organisaties en vrijwilligers af. Wat kun je wel en niet van vrijwilligers verwachten? Hoe kan je vraaggericht werken en maatwerk bieden aan cliënten? In de workshop ‘Stop! Grenzen in de informele zorg’ werden de verschillende grenzen waar vrijwilligers, gemeenten en organisaties tegenaan lopen belicht. Denk aan juridische, persoonlijke, relationele en functionele grenzen. Vervolgens werden ze besproken en zichtbaar gemaakt door het spelen van het Stoplichtspel. Verschillende casussen illustreerden waar grenzen liggen en hoe verschillend die grenzen voor verschillende organisaties of personen kunnen zijn. In de bijlage vindt je de verschillende casussen, met deze voorbeelden kan je ook binnen vrijwilligersorganisaties in gesprek gaan over de grenzen aan vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie,

Please follow and like us:

Laat een reactie achter