Handleiding lokaal samenwerken

Recente ontwikkelingen rond de AWBZ-transities, de Wmo, de deze week gepresenteerde toekomstagenda informele zorg, gekoppeld aan een groeiende vraag vanuit de samenleving maken een goede onderlinge –lokale- samenwerking meer dan noodzakelijk. Samenwerking met andere organisaties, zowel met beroepsmatige zorg- en hulpverlenende instanties als met andere vrijwilligersorganisaties. De vraag is groot, onze mogelijkheden zijn beperkt en bovendien is de kwaliteit van de geboden zorg aan kwetsbare mensen hiermee gediend.

Wij als UVV Nederland en u als UVV afdeling kunnen onze doelstellingen alleen goed nastreven als onze organisatie en onze sector sterk is.  Kunnen mensen ons vinden en weten ze waarvoor ze bij ons terecht kunnen? Weet de gemeente in welk speelveld wij als vrijwilligersorganisatie actief zijn? En hoe zit het met zorg- en welzijnsorganisaties en last but not least…….. weten vrijwilligers ons wel te vinden?

In NOV-verband (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) hebben we meermalen geconstateerd dat de samenwerking met collega-vrijwilligersorganisaties nog wel eens te wensen over laat; ook al zijn er natuurlijk goede voorbeelden. Daarom hebben we gekeken naar wat we kunnen doen om de samenwerking op lokaal niveau te versterken, in het belang van onze doelgroepen maar ook in het belang van de positionering van ons vrijwilligerswerk.

Samenwerking als oplossing

Onder andere in Haarlem, Enkhuizen, Rotterdam en de Westelijke Mijnstreek in Limburg pakken vrijwilligersorganisaties deze vragen aan door samen te werken. Overigens zonder de eigen signatuur en identiteit te verliezen. Op basis van hun ervaringen is de handreiking www.lokaalsamenwerken.nl opgesteld.
Kansen zien, kansen creëren

Overleg met andere organisaties in uw omgeving biedt een beter zicht op het speelveld in uw omgeving en op de kansen de er liggen. Het biedt ook de mogelijkheid om elkaars krachten beter te benutten. In de folder in de bijlage leest u, naast tien redenen voor samenwerking, ook tien tips om die samenwerking effectief tot stand te brengen. Open hier de folder: Handleiding Lokaal Samenwerken

In de handreiking www.lokaalsamenwerken.nl vindt u nog veel meer overzichtelijk gerangschikte informatie en voorbeelden die verzameld zijn bij de vier bestaande en goed functionerende samenwerkingsverbanden. U kunt op deze website de handleiding ook downloaden als PDF bestand. De handreiking geeft u middelen en inspiratie om uw positie als UVV-afdeling, maar ook als sector, te versterken.

Omdat de grote landelijke vrijwilligersorganisaties in Nederland op landelijk niveau reeds met elkaar samenwerken in het “Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg” [LOVZ], kunt u voor hulp en vragen altijd bij ons terecht.

Please follow and like us:

Laat een reactie achter