Voorzitter Charlotte s’Jacobfonds draagt stokje over

Carien Japikse-s’Jacob heeft na twintig jaar het voorzitterschap van het bestuur Charlotte s’Jacobfonds overgedragen aan Sonia Moorlag-Sjollema.

Carien heeft zich een groot deel van haar leven ingezet als vrijwilliger voor mensen die zorg behoeven.  Na heel wat jaren voorzitter te zijn geweest van de UVV Rotterdam, werd Carien Japikse-s’Jacob in de jaren tachtig voorzitter van het Charlotte s’Jacobfonds.

foto 3

Dit fonds is in 1963 opgericht door haar tante Charlotte s’Jacob met het geld dat alle afdelingen haar hadden geschonken bij haar afscheid van het Landelijk UVV-bestuur. Het werd  een fonds voor en door de afdelingen. Afdelingen droegen jaarlijks een klein bedrag af, waarmee vernieuwende projecten van afdelingen konden worden gefinancierd. Gaande weg veranderde deze besteding van geld en werd de uitkering van het Fonds besteed aan activiteiten van de Landelijke UVV, zoals een gedeelte van de najaarsconferentie of van de jaarvergadering. Voor de afdelingen was het hierdoor niet altijd meer duidelijk dat het geld aan hen ten goede kwam. Carien verzette zich tegen deze ontwikkeling omdat dit tegen de wens van Charlotte s’Jacob inging. In 1989 heeft Carien, met haar bestuur, bepaald dat het geld weer ten goede moet komen van vernieuwende activiteiten van afdelingen.  Tot op de dag van vandaag geldt dat nog steeds.

Carien wees er regelmatig op dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat alle afdelingen jaarlijks een bedrag leverden, om op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van afdelingen, het oprichten van nieuwe afdelingen, of zo nodig een afdeling in financiële moeilijkheden te kunnen ondersteunen: “van allen voor allen”. Zij was er een voorstander van om regelmatig op provinciale vergaderingen langs te gaan om dit doel van het fonds uit te leggen en om ook nieuwe bestuursleden ervan op de hoogte te stellen. Totdat zij er in maart 2014 mee stopte, bleef zij een groot voorstander van dat idee, hoewel er in de loop der jaren veel  is veranderd. Slechts  één afdeling doneert nog jaarlijks. Om het Fonds in stand te houden en aan haar doelstelling te voldoen is het belangrijk dat afdelingen solidair zijn en zich weer aan de afspraak gaan houden om aan het Fonds bij te dragen.

Het enthousiasme van Carien en de vele verhalen over de geschiedenis van de UVV en over haar tante Lot (medeoprichtster van de UVV) hebben ons vaak geïnspireerd bij het werk voor het Charlotte s’Jacobfonds en dus indirect voor de UVV.  Carien, we bedanken je heel hartelijk voor jou inzet gedurende vele jaren.

Interessante bijkomstigheid is dat de nieuwe voorzitter van het Charlotte s’Jacobfonds, Sonia Moorlag-Sjollema,  wederom familie van de oprichtster is. Samen met haar zullen we de wens van haar grootmoeder Charlotte s’Jacob uitvoeren door het fonds te beheren en de UVV-afdelingen financieel te steunen zodat zij hun vernieuwende projecten uit kunnen voeren.

Namens het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds,

Sonia Moorlag-Sjollema, voorzitter Nelleke van Dunné-de Josselin de Jong, penningmeester en secretaris Jan Meeuwissen, bestuurslid Marianne van der Ham, bestuurslid

foto 2foto8

Please follow and like us:

2 Comments

  1. Henny weldering de vos op 15 september 2016 om 10:09

    Ben op zoek naar carien japikse

Laat een reactie achter