Groter beroep op burgerkracht en vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend

‘Het is crisis en er is van alles tekort. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op burgerkracht.’ Marius Ernsting, voorzitter van Vereniging NOV, roept in Nieuwjaarspeech op tot een bundeling van civiele kracht.

Van sommige dingen is er veel, al staan die niet in de doorrekeningen van het CPB:

  1. Ruim vijf miljoen vrijwilligers á 200 uur per jaar = één miljard uur onbetaald werk voor de samenleving.
  2. Ruim drie miljoen mantelzorgers, waarvan één miljoen intensief á 400 uur per jaar = een half miljard uur onbetaald werk voor onze naaste medemensen.
  3. 65.000 Algemeen nut beogende instellingen en ruim 200.000 sociaal belang behartigende instellingen = een fijnmazige infrastructuur van sociale contacten (mensen met een actief sociaal netwerk zijn gezonder en leven langer).
  4. Bijna vijf miljard euro particulier geld voor goede doelen. Samen vormen ze het enorme sociaal kapitaal van onze civil society.

Samen vormen deze punten het enorme sociaal kapitaal van onze civil society. Nederland staat op de zesde plaats in de World Giving Index 2012: hoger dan de UK en Denemarken, hoger dan Duitsland, Zweden, België of Frankrijk. Maar als vanzelfsprekend wordt er nu vanuit gegaan dat deze kracht beschikbaar komt voor een terugtredende overheid op het gebied van welzijn en zorg. Marius Ernsing sluit af met de woorden: ‘Don’t take it for granted!’

Lees meer: nov.nl/actueel/nieuws/gokken-op-het-altruistisch-overschot

Please follow and like us:

Laat een reactie achter