Tips voor vrijwilligers om overbelasting mantelzorg te signaleren

De druk op mantelzorgers neemt toe. Gevolg is een toenemend risico op ontspoorde mantelzorg. Deze factsheet biedt algemene informatie en tips voor beroepskrachten en vrijwilligers om ontspoorde mantelzorg te herkennen en signaleren.

Omvang overbelaste mantelzorgers

– 35,5% is licht belast;
– 45% ervaart matige tot ernstige belasting;
– 17% is zwaar tot overbelast;
– 15% meldt achteruitgang in eigen gezondheid;
– 15% is somberder of neerslachtiger geworden.

Lees meer over “Ontspoorde Mantelzorg” in dit artikel (pdf)

Please follow and like us:

Laat een reactie achter