Prijsvraag: te winnen door UVV-afdeling met beste vernieuwend plan

Aan alle afdelingen van de UVV
Van het Charlotte s’Jacob Fonds

Het Charlotte s’Jacob Fonds wil het ontwikkelen van vernieuwende projecten binnen de afdelingen van de Unie Van Vrijwilligers stimuleren. Daarom stellen we ook dit jaar een subsidie van € 2000, – ter beschikking voor die afdeling die met het beste vernieuwende plan komt als extra stimulans om het plan te realiseren.

Vernieuwing
De UVV biedt praktische zorg en ondersteuning bij individuele hulpvragen. De samenleving verandert waardoor er steeds andere hulpvragen ontstaan. Om als UVV ook in de toekomst goed in te kunnen spelen op vragen in de samenleving is vernieuwing van belang. Er zijn in verschillende afdelingen goede ideeën om nieuwe initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk te ontwikkelen. Soms hebben die ideeën een steuntje in de rug nodig om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Om die reden is de prijsvraag in het leven geroepen.

Voorbeelden van ondersteunde projecten
Eerdere winnaars van de prijsvraag van het Charlotte s’Jacob Fonds waren UVV Amsterdam met het project Ondersteuning bij Ontslag, UVV Haarlem (Project co-patiënt), UVV Zoetermeer (Het levensboek) en UVV Rotterdam (Samen op weg). Afdeling Nieuwegein ontving € 1000 voor het Project Opname u staat er niet alleen voor.

Oproep
Het Charlotte s’Jacob Fonds wil de realisatie van vernieuwende plannen stimuleren door afdelingen die nieuwe projecten starten aan te moedigen. Het fonds is opgericht door Charlotte s’Jacob, medeoprichtster van de UVV. De bedragen die de afdelingen ter gelegenheid van haar afscheid in 1963, hebben geschonken werden samengebracht in een solidariteitsfonds. Het is een fonds opgericht door de afdelingen voor de afdelingen. Om dit motto kracht bij te zetten roept het Charlotte s’Jacob Fonds de afdelingen op om met voorstellen te komen voor vernieuwende projecten. Het Fonds stelt een subsidie van € 2000 ter beschikking voor die afdeling die met het beste vernieuwende plan komt. Met deze extra bijdrage hoopt het Fonds samen met de afdeling tot een succesvolle realisatie te komen.

Schrijf nu in op de prijsvraag
Stuur ons uw plannen voor 1 maart 2015, graag met een onderbouwd financieel overzicht. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van UVV Nederland op 13 oktober 2015. Afdelingen kunnen projectplannen rechtstreeks indienen bij de secretaris van het bestuur: Mw. N. van Dunné – de Josselin de Jong via email: ChJFonds@gmail.com

Wij hopen op respons!

Meer lezen over het Charoltte s’Jacob Fonds? Lees hier over het afscheid van voorzitter Carien Japikse-‘s Jacob.
Lees de algemene informatie over het Charlotte  s’Jacob Fonds en de subsidievoorwaarden.

Met vriendelijke groet,
Sonia Sjollema, voorzitter
Nelleke van Dunné-de Josselin de Jong, secretaris-penningmeester
Marianne van der Ham, bestuurslid
Jan Meeuwissen, bestuurslid
Theo Plasschaert, bestuurslid

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter