Berichten door Landelijk

UVV Nijkerk wint de Vernieuwingsprijs

Vrijwilligersprijs voor nieuw initiatief
Het bestuur van de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds maakte op 15 november de winnaar bekend van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) Nederland. De afdeling die met het beste vernieuwende plan komt wint de prijs van 2000 euro als extra stimulans om het plan te realiseren. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland in Amersfoort op 15 november 2016.

Nieuw initiatief om sociaal isolement te doorbreken
De prijs van 2016 gaat naar de afdeling Nijkerk, die samen met de plaatselijke bibliotheek in september van dit jaar een nieuw project is gestart. Inwoners die om wat voor reden ook niet in staat zijn om zelfstandig naar het gebouw van de bibliotheek te komen, worden elke eerste en derde woensdagochtend kosteloos heen en weer gebracht door de vervoersdienst van de UVV. Doelstelling is om inwoners die dreigen te vereenzamen of in een sociaal isolement terecht kunnen komen, een nieuwe ontmoetingsplek te bieden en ze daarmee te laten blijven participeren in de samenleving. Het lidmaatschap van de bibliotheek is daarvoor geen vereiste. Met het nieuwe project bouwt UVV Nijkerk voort op het bestaande project Boek aan huis, maar voegt er vervoer en een sociale component aan toe.

Maatschappelijk belang en voorbeeldwerking
Het bestuur prijst het maatschappelijke belang en het vernieuwende karakter van het project. De prijs is een stimulans om verder te gaan op de weg van lokale samenwerking en heeft in die zin ook een voorbeeldwerking voor andere UVV-afdelingen.

Bert de Graaf, voorzitter van UVV Nijkerk en oud wethouder van de gemeente Nijkerk nam de cheque van 2000 euro in ontvangst.

foto-nijkerk-vernieuwingsprijs
Please follow and like us:

Eervolle vermeldingen voor UVV Haarlem en UVV Tilburg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland op dinsdag 15 november 2016 werden twee eervolle vermeldingen en een prijs van 500 Euro uitgereikt door het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds. Lida van Veen, voorzitter van UVV Haarlem, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het onderzoek dat zij verrichten naar de opvang van mensen na ontslag uit het ziekenhuis.

uvv-haarlem-eervolle-vermelding

Ook Toon van Ham, voorzitter van UVV Tilburg, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het initiatief van een fietstaxi, waarmee patiënten in het Elisabeth Ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

uvv-tilburg-eervolle-vermelding

Please follow and like us:

Jan Meeuwissen Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Meeuwissen is sinds 1995 op vrijwillige basis actief voor de samenleving. Sinds 2005 was hij actief binnen de UVV; eerst als vrijwilliger bij tafeltje Dekje en bij het busvervoer, en sinds 2011 als voorzitter. Mede door zijn inbreng is een opheffing van het UVV Nijkerk voorkomen. Ook was hij lid van het landelijke UVV-bestuur en bestuurslid van het Charlotte Jacob’s Fonds.

UVV Nijkerk Jan-Meeuwissen lintje

Please follow and like us:

Ouderen in zorghuizen – kwaliteit van verpleeghuiszorg

In deze publicatie ‘Ouderen in zorghuizen’ staat een samenhangende visie op kwaliteit van intramurale ouderenzorg. Hierbij staat de bewoner centraal, maar het gaat ook om de medewerkers. Sommige mensen vinden het een verademing als ze naar een woonvorm voor 24-uurszorg kunnen, maar de meesten zijn helemaal niet blij dit te doen. Ze hebben gezondheidsproblemen die het leven niet eenvoudiger maken. Het uitgangspunt is daarom ‘er het beste van te maken’.

ouderen-zorghuizen-kwaliteit-verpleeghuiszorg

De publicatie is bedoeld om met elkaar duidelijk te krijgen wat goede verpleeghuiszorg is; om het gesprek binnen de woonvormen te stimuleren. De tekst helpt bij de samenspraak tussen bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals. De publicatie is afgeleid van het rapport ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier‘, uitgegeven door Waardigheid en trots, november 2015.

Download hier het pfd-bestand.

Please follow and like us:

Scootmobielgroep UVV Nijkerk jubileert

UVV Nijkerk

De Scootmobielclub ‘Scoot Angels’, een project van de Unie van Vrijwilligers (UVV), bestaat tien jaar. Op een nog nader te bepalen datum wordt er een speciale jubileumtocht door Nijkerk georganiseerd voor gebruikers van scootmobielen, elektrische rolstoelen en -fietsen en driewielers.

,,De Scootmobielclub is opgericht door een aantal deelnemers van de soos van de UVV Nijkerk. De deelnemers wilden naar buiten, erop uit. Er is een jaar proef gedraaid”, vertelt Henk Schouten, sinds acht jaar projectleider van de Scootmobielclub. Zelf is hij ook afhankelijk van een scootmobiel.

De club, die veertien deelnemers telt, maakt iedere dinsdag een tocht van circa 25 km. Het prachtige buitengebied van Nijkerk en omliggende plaatsen zoals Putten, Voorthuizen, Barneveld, Bunschoten/Spakenburg en Zeewolde is favoriet en biedt vele mogelijkheden. Henk zet de tochten zelf uit en waakt ervoor dat deze toegankelijk zijn. “Zomers bezoeken we tijdens onze tochten evenementen zoals het bloemcorso in Voorthuizen, de Maria Hoeve in Putten of gaan we op excursie naar een boer op Korte Holk. Ook doen we altijd een ‘rondje pontje’ vanaf strand Horst”, vertelt Henk. Onderweg wordt er een pauze ingelast waarbij de meegebrachte koffie met koek wordt genuttigd.

De tochten vinden plaats vanaf april tot november. Weer of geen weer, de club gaat altijd op pad. Ze worden begeleid door twee UVV-vrijwilligsters op de fiets. Een lekke band bij de scootmobielen is praktisch nog niet voorgekomen. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt de leverancier van de scootmobiel opgebeld om de reparatie te verrichten. Er wordt dan op elkaar gewacht, want samen uit, samen thuis.

In de wintermaanden wordt er niet gereden, maar komen de deelnemers één keer per maand bij elkaar in &/Entree (het UVV-centrum) om de sociale contacten te onderhouden. Henk geeft ook lessen in rijvaardigheid aan mensen die een scootmobiel aanschaffen. Deze lessen vinden plaats bovenop parkeergarage Bonte Koe. Verleden jaar heeft hij, in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen, een scootmobielclub in Putten opgericht.

SPECIALE TOCHT Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum wordt er, op een nog nader te bepalen datum, een speciale tocht door Nijkerk georganiseerd. Aan deze tocht mogen, naast gebruikers van scootmobielen, ook gebruikers van elektrische rolstoelen en -fietsen en driewielers meedoen.

Please follow and like us:

Toolkit om kwetsbare mensen te betrekken in de samenleving

De overheid gaat ervan uit dat mensen steeds meer zelf moeten gaan doen. Velen kunnen dit, maar er is echter ook een grote en groter wordende groep mensen die afhaakt. De Nieuwe BV en Learn for Life leggen zich toe op empowerment van de groep kwetsbare mensen via non-formele educatie. Om ook deze groep in staat te stellen om deel te gaan nemen aan activiteiten in wijk, buurt of verenigingsleven is er een toolkit ontwikkeld voor professionals uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn in wijken en buurten. Deze toolkit biedt instrumenten om kwetsbare mensen met succes te (re)activeren en ervoor te zorgen dat zij ook kunnen deelnemen aan de ‘participatiesamenleving’. Het ministerie van BZK heeft het financieel mogelijk gemaakt om de toolkit te ontwikkelen.

De toolkit bestaat uit:

  • Competentieprofiel wijk – en buurtprofessionals
  • Handleiding voor het opzetten van (leer)projecten voor kwetsbare burgers
  • Checklist randvoorwaarden voor succes in de omgeving
  • Een procesverslag met do’s and don’ts van lokale en regionale pilots
  • Inspiratiebronnen naar circa 10 – 25 good practices, vergelijkbaar met de lokale projecten
  • Verwijzingen naar en overzicht van inspirerende literatuur, zoals ‘Vertrouwen in burgers’ als achtergrondinformatie om vergelijkbare trajecten te kunnen starten.

Hier vindt u de toolkit: http://www.lflplatform.net/uploads/2/6/5/3/26536967/toolkit_tophits__screen_.pdf (pdf)

Bron: https://nov.nl/actueel/nieuws/toolkit-om-kwetsbare-mensen-te-betrekken-in-de-sam.

Please follow and like us:

Gratis webinarprogramma voor fondsenwervers

Baukje Stam en Reinier Spruit lanceren in samenwerking met iFunds een gratis webinar-programma voor fondsenwervers. Het gaat voorlopig om een maandelijks webinar van ongeveer een uur. De eerste editie is gewijd aan nalatenschappen en heeft plaats op 28 januari.

Stam (o.a.Tinke) en Spruit (Reinier Fundraising), beiden zelfstandige fundraising consultants, maken zich naar eigen zeggen sterk om kennis over fondsenwerving gratis met anderen te delen. Ze zullen dat doen met hulp van iFunds, provider van CRM-software voor non profits. Ifunds heeft volgens de initiatiefnemers al ruimschoots ervaring opgedaan met webinars en is bereid deze kennis belangeloos in te zetten om gezamenlijk een zo groot mogelijke groep fondsenwervers te bereiken.

Voorlopig starten we maandelijks met een webinar van ongeveer een uur. Elke keer met interessante sprekers en onderwerpen. De verwachting is dat het aantal en de onderwerpen zich gestaag zullen uitbreiden’, adlus Stam en Spruit. ‘We hebben bewust gekozen voor een tijdstip in de ochtend op werkdagen. Zo kun je ook besluiten samen met collega’s te kijken. Achteraf kun je de opname van de webinars ook terugzien. Maar dan ontbreekt natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen.’

In het eerste webinar op 28 januari behandelt Arjen van Ketel de kansen die een nalatenschappenprogramma biedt voor goede doelen. Andere onderwerpen zijn onder meer Klantgroepen, Geefmotieven, Donor journeys, Online fondsenwerven en Nieuwe verdienmodellen. Het actuele programma staat op de website www.fondsenwervingwebinars.nl. Bezoekers kunnen daar ook zelf onderwerpen aandragen. De initiatiefnemers gaan dan bij voldoende animo op zoek naar geschikte sprekers. Deelname is zoals gezegd gratis.

Voor het gratis webinarprogramma: klik hier.

Bron: http://www.filanthropium.nl/nieuws/gratis-webinarprogramma-voor-fondsenwervers/

Please follow and like us: